Meer Informatie

Voor veel gebouw- en grondeigenaren lijkt de telecomsector veel eigen termen te hanteren – hieronder staan de belangrijkste termen die u zou moeten weten.

Zendmast

Zend- en ontvangst installatie die door telecomproviders wordt gebruikt om hun mobiele netwerk te opereren.

Huurovereenkomst

De overeenkomst die afgesloten is tussen de provider of masteigenaar en de grond- of gebouw eigenaar waarin de financiële en operationele voorwaarden van de zendmast zijn opgenomen.

Huur additionele provider

Huur die wordt betaald aan de grond-of gebouweigenaar door additionele providers om hun zend- en ontvangst installaties te plaatsen op een bestaand zendmast in handen van een andere provider.

Indexatie

De voorwaarden in de huurovereenkomst waarin bepaald wordt wanneer en hoeveel de door de provider betaalde huur zal toenemen, doorgaans omschreven als een percentage van de huur.