Voordelen

Als vastgoedeigenaar die huur ontvangt van een telecomprovider, weet u al dat een zendmast een waardevolle bron van inkomsten kan zijn. Waarom zou u dit opgeven? Het antwoord is: omdat u uw huur kan omzetten in iets beters. Een huurafkoop geeft u de mogelijkheid verzekerd te zijn van een substantieel, gegarandeerd geldbedrag. Met dit bedrag kunt u, bijvoorbeeld door te investeren, een beter rendement behalen.

Speel op safe

Mobiele netwerken zijn uiterst ingewikkeld en veranderen voortdurend als gevolg van technologische ontwikkelingen en operationele wijzigingen. Hoewel er voortdurend nieuwe antennes worden opgebouwd, worden deze elders ook verwijderd. Een provider kan op ieder gewenst moment de huurovereenkomst opzeggen en de zendmast van uw perceel weghalen. Dat betekent dat u uw inkomsten volledig verliest. Met het afkopen van de huur verlegt u het financiële risico van eventuele opzeggingen en huurverlagingen volledig naar ons.

Neem de controle over

Het voordeel van een afkoopsom is dat u het geld slimmer, veiliger en effectiever kunt investeren. Een periodieke betaling wordt omgezet naar een grote som ineens, hetgeen voor u alle risico’s wegneemt en een gegarandeerd bedrag oplevert.

Verdien meer

Wat kunt u doen met een som ineens? Of u het geld in een onderneming investeert, een fonds financiert, of op een droomvakantie gaat, de waarde op lange termijn kan veel groter zijn als u uw geld investeert in uw eigen vakgebied, of als u het geld besteedt aan iets dat persoonlijke en emotionele waarde heeft.

“Over de transactie zelf is nooit geen twijfel gerezen, het vertrouwen was er.”

-Patrick Claes