Speel op safe

  • De huurovereenkomst met betrekking tot uw zendmast geeft weinig zekerheid. De overeenkomst kan op ieder moment worden opgezegd, waardoor u uw inkomsten verliest. U heeft geen enkele invloed op de voortzetting of beëindiging van de overeenkomst. Fusies en overnames binnen de telecom (denk aan KPN Orange/BASE & BASE/Telenet) maken dat u het risico loopt dat de huurovereenkomst op ieder moment kan worden opgezegd. Ook technologische ontwikkelingen spelen een rol bij de beslissing van een provider om overeenkomsten op te zeggen.

  • Providers proberen altijd te onderzoeken waar zij kosten kunnen besparen en fusies en samenwerkingen tussen providers worden daardoor steeds waarschijnlijker. Wanneer er een fusie tussen providers plaatsvindt, lopen eigenaren met zendmasten een reëel risico dat de huurovereenkomst wordt opgezegd. Het feit dat wij als consument steeds meer data wensen te hebben, maakt dus niet dat uw huurovereenkomst blijft bestaan. De praktijk is dat technologische ontwikkelingen én fusies maken dat opzeggingen van huurovereenkomsten steeds vaker zullen voorkomen. In België specifiek is er zelfs sprake van té weinig concurrentie op de Belgische telecommarkt. Dit zet de deur open voor mogelijke concurrenten, waar APW Belgium als bemiddelingspartner kan optreden voor het maximaliseren van uw zendmastgebruik.

  • Het ontwerp en de locatie van een mobiel netwerk is uiterst ingewikkeld en het netwerk wijzigt voortdurend. Nieuwe technologieën maken het niet alleen mogelijk om meer gegevens te verzenden over langere afstanden, maar het risico bestaat ook dat traditionele zendmasten vervangen worden, waardoor er minder zendmasten nodig zijn om aan de vraag te voldoen. Hoewel het dus juist is dat nieuwe zendmasten gebouwd worden om meer verkeer te verwerken, worden bestaande antennes die niet meer binnen het netwerkplan passen, afgebroken. Bijvoorbeeld de 4G antennes hebben korter bereik, en worden idealiter dichter en lager geplaatst.

  • Zelfs voor de providers zelf is het moeilijk om te voorspellen welke zendmasten in de toekomst zullen blijven bestaan en welke worden afgebroken. APWireless verliest jaarlijks meerdere locaties en hoewel wij proberen zorgvuldig te overwegen welke telecom-installaties wij wensen over te nemen blijft het voor ons ook onvoorspelbaar en daarmee een groot risico.

Als de telecomsector zo onvoorspelbaar is, waarom zou iemand uw huur dan willen kopen?

Uw Risico

APWireless

Wij beschikken over vele locaties en dit maakt dat het risico voor ons – relatief gezien – kleiner is. Helaas verliezen wij locaties en daardoor veel geld, maar omdat wij nog over tal van andere zendmasten beschikken blijft er huur binnenkomen. U heeft echter als eigenaar wellicht één zendmast of een kleine portefeuille, waardoor u geen vangnet heeft. Uw risico is: ‘alles of niets’.