Referenties

Referenties was last updated maart 11th, 2020 by APW Belgium

Bernard Rossel

Zowel in de verkennende gesprekken, de onderhandsperiode en de finale closing van de overeenkomst stond transparantie en communicatie centraal. Er is steeds met wederzijds respect ondernomen. Meer dan tevreden met de finale deal.

Gent

Stessens Paul en De Backer Greet

Eind juli werden we gecontacteerd door Dennis van APW Belgium. Ons is verteld dat ze misschien interesse hadden in het overnemen van de telecom huurrechten van de zendmast. Initieel hadden we bijna nee gezegd zonder een aanbieding te bekijken, nu zijn we blij om de tijd te hebben genomen en een beslissing hebben genomen nadat we over voldoende informatie beschikten. Dennis legde ons de voordelen uit van wat een samenwerking met APW kan betekenen in financiële en fiscale opzichten. Als particulier worden hoge belastingen geheven op het innen van de telecomhuur. Dennis heeft voor ons een voorstel ontworpen dat onze belastingverplichtingen minimaliseerde en het voordeel van een telecomsite maximaliseerde. Onze beide zonen zijn nu volwassen en hebben recent bouwgrond gekocht. Mijn vrouw en ik hadden samen beslist om onze zonen een financiële duw in de rug te geven. Toen we de tijd namen om het aanbod van Dennis te bekijken, was het duidelijk om de betaling van APW te nemen en om te zetten naar iets waarover we volledige controle hebben.. We werden door Dennis begeleid gedurende het hele proces. Ik kan iedereen die toekomstplannen heeft aanbevelen om te horen wat APW voor u kan doen.

Retie

DC Depo

In April werd ik gecontacteerd door Nicolas. Het contact was open maar veiligheidshalve vroeg ik toch voor een geheimhoudingsdocument aangezien ik de firma niet kende. Dit vormde geen probleem voor Nicolas. De idee om de inkomsten van iets wat buiten mijn corebusiness valt, te kapitaliseren, leek me interessant. De samenwerking verliep vlot en transparant en in September was de transactie rond. Via APW kon ik het potentieel van mijn huurovereenkomst in één keer uitbetaald krijgen en deze verder investeren in mijn business, namelijk vastgoed. Zeker aangeraden aan ieder om dit op zijn minst te bekijken.

Tom De Canck

DV Company

Enige tijd geleden werden wij gecontacteerd door Dennis van APW Belgium aangaande een pand dat wij recent hadden aangekocht. Het pand heeft een installatie van Telenet op het dak staan waar wij nog maar kort huur voor ontvingen. Dennis had ons gevraagd om de overeenkomst te bekijken en een passend voorstel uit te werken. Enkele dagen later heeft hij ons ook een voorstel gedaan waar wij een voordeel in hadden gevonden om een deel van onze investering op korte termijn te recupereren. Ik heb een open en transparante samenwerking ervaren met Dennis en APW. Wij kunnen verder met onze plannen aan het gebouw zonder bezig te zijn met alles wat de telecominstallatie aangaat.

Jeanette Perau
Anderlecht

Andre Willems en Reynders Suzanne

Wegens mijn leeftijd heb ik de keuze gemaakt om het perceel met de mast over te laten nemen of te verkopen. Ik was pas echt overtuigd nadat Dennis van APW Belgium mij heeft opgebeld. Het concept dat mij werd voorgesteld, was voor mij een ideale oplossing in dit verhaal. Hij heeft de huurovereenkomsten met de providers bekeken en hierdoor een op maat gemaakt voorstel kunnen uitwerken. De verdere samenwerking met APW en Dennis is positief verlopen. Hij heeft mij bijgestaan in elke stap van het proces, inclusief de dag van ondertekening bij de notaris. Ik kan nu genieten van mijn pensioen zonder soms wat moeilijke onderhandelingen of toekomstig papierwerk. Persoonlijk kan ik iedereen aanraden om te bekijken wat APW kan betekenen aangezien zij proberen voor elke situatie een aangepaste oplossing te vinden.

Aarschot

ALUMINCO Belgium BVBA

Eind november 2018 werden wij gecontacteerd door Dennis van APW Belgium. Wij maakten snel duidelijk geen interesse te hebben enige zakelijke voorstellen te aanvaarden aangaande de telecom zendmast. De reden waarom is dat er reeds 2 andere partijen contact hebben gezocht om een voorstel uit te werken. Dennis heeft ons dan de verschillen uitgelegd tussen APW en de andere 2 bedrijven. Het grootste verschil was dat APW ging trachten een op maat gemaakt voorstel uit te werken dat aan onze wensen voldeed. Wij hebben dan een persoonlijk bezoek gehad van Dennis en zijn collega om de huidige staat van de zendmast te bevestigen en ons te voorzien van hun bevindingen. APW heeft ons nadien een eerste voorstel gedaan dat voor ons niet opportuun genoeg bleek te zijn. Wij hebben als antwoord hierop een tegenvoorstel uitgewerkt voor APW. In samenspraak met Dennis hebben wij dan een financiële oplossing gevonden waar er aan onze vraagprijs werd voldaan. Wij werden bij het volledige proces op de hoogte gehouden van de vooruitgang en betrokken bij elke stap die werd genomen. In mei 2019 hadden wij een afspraak bij de notaris waar de akte werd ondertekend en de samenwerking met APW Belgium werd bekrachtigd.

Rudy Ramout en Katrien De Swaef
Puurs

Immovia NV

De overname van onze masten installatie is heel goed verlopen. Nicolas is een fijne kerel die je alles goed uitlegt. de deal die ze voorstelden aan mij was correct. Ik heb gekozen voor max 35 jaar erfpacht, zodat mij erfgenamen dan weer de vrije hand hebben.

Jef Viaene
Mechelen

TC Den Bruul

In 2018 contacteerden wij, TC Den Bruul in Geel, Nicolas Van Beersel Acquisition Director van APW. Dit voor het vestigen van een erfpacht op ons perceel waar er een zendmast staat. Na onderhandelingen die door Nicolas geleid werden, besloten wij om aan APW een erfpacht toe te kennen. De samenwerking met Nicolas en APW zijn steeds zeer correct verlopen en gedurende de onderhandelingen kregen wij voldoende en correcte informatie om, gedegen geïnformeerd, tot de betrokken vestiging van de erfpacht over te gaan door APW. Deze onderhandelingen verliepen in een open sfeer waardoor we verschillende voorstellen van APW kregen om aan onze noden te voldoen.

Bert Adriaens, Bestuurslid TC Den Bruul
Geel

Francine Haems View

Ik (Francine HAEMS) had een contract met een provider van de periode 2011 tot 2017. De provider begon eerst met het dreigen van huurverminderingen. Deze zijn ook effectief afgehouden en uiteindelijk is de provider overgegaan tot het beëindigen van onze site. Uiteindelijk wilden ze me eerst de sleutels niet meteen overhandigen. Dit hebben ze na het schrijven van een brief toch gedaan. Met deze verklaring wil ik (ver)zeggen spijt te hebben niet weet te hebben gehad van APW Belgium, om zo het verlies te kunnen inperken en een vooruitbetaling te kunnen accepteren. Ik raad elke eigenaar van een site aan, zeker de mogelijkheden van APW te bekijken.

Antwerpen